vi tilbyder

Brückner Praksis tilbyder flere former for service. Læs her om hvad vi kan tilbyde dig.  

Udredning

Vi tilbyder udarbejdelse af komplekse psykologiske udredninger til forskellige instanser i hele landet, offentlige såvel som private, vi er dertil VISO-leverandører. Visitation og undersøgelse gennemføres i klinikken, hos klienten eller hvor i landet det vurderes relevant, under hensyntagen til opgavens formål samt borgerens/klientens alder, problemstillinger samt funktionsniveau m.m.

Undervisning

Vi tilbyder kurser og videreuddannelse til sundhedspersonale, psykologer og sagsbehandlere både fra egen klinik og over hele landet. Kurserne er individuelt tilrettelagt og kan målrettes fuldstændig både i indhold og form, helt efter bestillers behov og ønsker. Der kan både gennemføres online og on site undervisning, antal er underordnet.

Rådgivning

Vi tilbyder fagsupervision og casesupervision specifikt tilpasset til bestiller – supervision tilpasset sundhedspersonale, psykologer og sagsbehandlere, der gennemføres både i klinikken og i hele landet. Det tilrettelægges efter institutions behov og gerne med forud fremsendt casemateriale.

Samtaleforløb

Vi tilbyder samtaleforløb til private eller henviste ved kommune/Kriminalforsorgen.

Vi har særlig erfaring indenfor samtaleforløb med pårørende til diagnosticerede hovedtraumeramte og domfældte.

Få indblik

Brückner Boksen

Den er i daglig tale kaldet ”Boksmodellen”, og er en analysemodel, der gør det lettere at få overblik over de mest komplekse borgere – deres liv og journal, som også støtter til en samlet oversigt over, hvor der allerede findes informationer, hvor de mangler, og hvor tyngden ligger, når man skal forstå, tilgå og udrede udsatte mennesker.

Gennem Brückner Boksens indbyggede hierarki og systematik kan man tilgå de fire H’er i borgerens liv: Historien, Hjernen, Hjertet og Handlingerne.

Kapitel 1 - Historie

Starten på liv og de mest betydende områder for menneskets senere muligheder i livet 

Boksfelt 1 – Baggrund
Dispositioner, genetik, traumer, tab, overgreb, evt. seksuelle eller voldelige overgreb, ustabilitet og familiens erfaring med systemet. 

Boksfelt 2 – De første år
Graviditet, fødsel og de første tre år af menneskets liv. Fokus er på, om der er tale om normalt fungerende hjerne og sensorisk system, og om der har været optimal stimulering under relevante hensyn til barnets egenart.

Kapitel 2 - Hjernen

De genetiske og udviklingspsykologiske muligheder, en central del af ”bundkortet”

BOKS 3 – IQ
Begavelse målt ved anerkendte instrumenter og/eller vurderet på baggrund af formåen i skole, uddannelse, erhvervsliv og fritid. Vigtigt her, at have øje for skæve IQ-profilers udfordringer, særligt hvis de er stærke på det verbale område. 

BOKS 4 – Kognition
Ikke muligt at adskille IQ og kognition, men at anse IQ for harddisc og kognition som softwvare/styreprogrammer, giver pædagogisk anvendelighed, og anerkendelse af at man kan være glimrende begavet, men have svært ved at anvende sin begavelse fleksibelt og relevant. Dertil opdeling i ”kold” og ”varm” kognition, hvor ”kold” er den neuropsykologisk målbare, mens ”varm” omfatter impulsivitet, responshæmning, følelsesmæssig regulering, empatiske tænkning og moralsk dømmekraft, mentaliseringsformåen, konsekvensberegning, risikovurdering, selvvurdering, social aflæsning og timing samt evne til at ”mærke” skam og skyld.

Kapitel 3 - Hjertet

Ønsker om og evne til at danne og vedligeholde relationer, og reaktioner under pres.

BOKS 5 – Psyke
Er der vedholdenhed i borgerens liv, hvad elsker de, hvem elsker de, og hvem elsker dem? Har de tilknytningsønske og tilknytningsevne? Kan de være alene?

BOKS 6 – Psykiatri
Diagnoser, der kan medicineres – herunder reel forpinthed og ”ordentlig” psykiatri - er der tale om ”reel” psykiatri eller ”stress-psykiatri”; sidstnævnte er effekten af en kognitivt sårbar personer, der er i overkrav og på overarbejde, hvor rammernes justering i sig selv kan give mere trivsel.

Kapitel 4 - HANDLINGER

Effekten af de første tre kapitler, altså dét der for de fleste mennesker følger af en svær opvækst, tab og traumer.

BOKS 7 – Misbrug
Misbrug er defineret bredt, hvor anvendelsen af ”stoffet” giver en ”beruselse”, hvorved misbrugeren kan opretholde en hverdag uden smerter, og hvor der ikke konfronteres personlige og sociale problemer. Pas på med ordet ”selvmedicinering” og vær opmærksom på at misbrug har det med at afløse hinanden. 

BOKS 8 – Soma
Alt andet end psyke i et menneske, de kropslige ressourcer og udfordringer samt evne til regulering ligger i dette felt, sammen med fysiske udfordringer, der tærer på det psykiske overskud, herunder påvist hjerneskade. Omsorgssvigtende er ofte selvomsorgssvigtende.

BOKS 9 – Kriminalitet
Det som er gjort mod borgeren i barndommen kan de have tendens til at gøre mod andre; ”klangen” af forbrydelserne kan blive borgeren ”handlestrategi” som voksen – har de været udsat for manipulationer, fortielser og løgn, er det deres handlerepertoire. Har de været udsat for problematisk grænseløshed og seksuelle overgreb, kan der præge deres tilgang til andre og har de været udsat for voldsomheder kan de selv gribe til det. det skal ikke ses som en bortforklaring eller en undskyldning, men en med-forklaring.  

BOKS 10 – Aktuelt
De aktuelle rammer, netværk og professionel indsats. Det er her borgerens faktiske nutidige set-up skitseres. Det er her de professionelles indsats ridses op (gerne historisk) og evalueres. Megen supervision starter med spørgsmålet: ”hvad er din opgave”? Og ”hvad har virket”, ”hvem har virket”, hvor det der har været positivt i et ofte langstrakt kaotisk liv hos borgeren, bliver undersøgt nærmere, for at se om man kan lære af det.  

Publikationer

E-kurser, artikler, bøger og indlæg i bøger udgivet af Louise Brückner Wiwe. 

Online kursus i Brückner Boksen

Få godt styr på analysemodellen, Brückner Boksen, som giver et helhedsorienteret billede af komplekse borgere. Du bliver undervist af ophavskvinden, Louise Brückner Wiwe, som er specialist i neuropsykologi og psykopatologi.

Lektionen varer ca. 60 minutter. Når du køber adgang til den digitale lektion, modtager du automatisk en mail med et link, som giver dig adgang til videoen.

Podcast - eksempel på klinikkens bidrag

Du kender det godt. Alt for ofte går det alt for stærkt. Og det har det alt for længe gjort for vært Henrik Tingleff. Nu vil han gøre noget ved det. Han har sat sig for at blive ”Det langsomme menneske”.

Henrik er ikke bare dykket ned i de videnskabelige data om langsommelighed, han har også ladet sig selv teste grundigt, og får i denne udsendelse tankevækkende tilbagemeldinger fra psykolog Louise Brückner og hjerneforsker Jon Sigurd Wegner.

Budskabet fra eksperterne er klart: Rejsen bliver lang. Men den skal nok blive lærerig.

Medvirkende: Louise Brückner, psykolog og ejer af Brückner Praksis. Jon Sigurd Wegener, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS.

Kliniklokaler udlejes i Aarhus centrum

- både samtale- og konferencerum

Fuldt møbleret, i dag- såvel som aftentimer. Der er sekretærbistand 08.00-15.00 alle hverdage.

Kontakt Brückner Praksis på info@bruckner.dk eller 2425 1855