supervision & rådgivning

supervision & rådgivning

Specifikt tilpasset hver henvender, tilbyder vi fagsupervision (man ønsker at blive bedre til en bestemt tilgang i en særlig ramme) og/eller case supervision (man ønsker at blive klogere på en specifik borger). Der kan tilbydes forberedelse forud for supervision, ved at fremsendt materiale gennemlæses inden vi mødes (det giver ofte det bedste resultat). Der kan tilbydes både individuel og grupperådgivning/-supervision, det kan foregå i klinikken og ude hos henvender (dog kun hele dage) – online og live. 

For at sikre vidensdeling af supervision og rådgivning kan der evt. følges op med undervisning af større personalegrupper omkring en særlig tilgang, udredningsmetode eller en særlig kompleks borger.

Hvem rettes

Supervison og rådgivning mod

· Psykologer
· Pædagoger 
· Sagsbehandlere
· Personale ved institutioner 
· Kommuner
· Personale på psykiatriske og somatiske afdelinger
· Regioner 
· Statslige enheder

Hvilke emner

Op til henvender

· Den svært udad reagerende borger
· Den (svært) misbrugende borger
· Den hoardende/ekstremt samlende borger
· Det svært tilgængelige borger
· Den selvskadende borger
· Den svært forstyrrede/forstyrrende borger
· Pårørendearbejde -og samarbejde

Hvilke emner

Op til henvender

· Den svært udad reagerende borger
· Den (svært) misbrugende borger
· Den hoardende/ekstremt samlende borger
· Det svært tilgængelige borger
· Den selvskadende borger
· Den svært forstyrrede/forstyrrende borger
· Pårørendearbejde -og samarbejde

SUPERVISIONSFORLØBET I PRAKSIS

Ved henvendelse mhp. supervisionsforløb sikrer sekretær indledningsvist de væsentligste informationer, og dernæst visiteres henvendelsen ved klinikkens ugentlige visitationsmøde. Her vurderes om vi er de rette til opgaven, og psykolog udvælges; der vil efterfølgende afgives den første tid til supervision eller rådgivning – vi tilstræber at have ikke alt for lang ventetid på at komme til. 

Inden supervision søges afklaret, hvor det kan foregå, hvor mange det drejer sig om, og hvilken form der vil være mest hensigtsmæssig, og om der skal indhentes akter på en borger forud for supervision.

Der vil undervejs i forløbet være mulighed for at ændre tid, sted og deltagere, man binder sig ikke for et endeligt antal timer, vi er yderst fleksible, for at imødekomme henvenders behov og ønsker, ligesom der kan foreslås justeringer af set-up for at sikre bedre udbytte.

Ved afslutning af et rådgivnings- eller supervisionsforløb vil vi sammen lave en vurdering af/sikre os at målet er nået og at ønsker for forløbet er opnået.

Kontakt os

10 + 1 =