udredning

Mere end en udredning

Vi er ved hver udredning et team, der udvælger specifikt og individuelt tilpasset tilgang og testbatteri. Vi er sammen om analyse af fund og sikring af læsevenlig rapport. En udredning indeholder altid grundig livsfortælling udarbejdet i samarbejde med henviste, interviews af relevante andre – for at få flest mulige facetter på forståelsen af en henvist/udredt samt testning; testning er altid individuelt tilrettelagt og består, hvis relevant af både kognitive tests, personlighedspsykologiske og psykiatri-diagnoseafdækkende redskaber samt spørgeskemaer og projektive tests. 

Vi tilbyder bl.a. udredninger, hvor fokus kan være begavelsesvurdering, neuropsykologisk, personlighedspsykologisk, neuropsykiatrisk, uddannelse/beskæftigelse/rehabilitering m.m., idet det dog skal bemærkes, at den psykologiske undersøgelse oftest indeholder en kombination af vurdering af disse – alt efter opdragets art og omfang. Se folder til professionelle for yderligere beskrivelse af udredningsvarianter samt folder til borger om hvad en udredning består af. 

Hvem

Vi undersøger

· VISO (Socialstyrelsen, Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation)
· Kommunale henvisninger
· Kriminalforsogen
· Risikovurderinger
· Private

Vi undersøger skolebørn – fra 6 år, unge og voksne

Hvad

Fokus kan være

Ofte er der tale om en kombination af flere af de nævnte

· Begavelsesvurdering
· Neuropsykologisk
· Personlighedspsykologisk
· Neuropsykiatrisk
· FKU
· Uddannnelses- og beskæftigelsesrettet/rehabiliteringspsykologsik
· Risikovurdering

Hvad

Fokus kan være

Ofte er der tale om en kombination af flere af de nævnte

· Begavelsesvurdering
· Neuropsykologisk
· Personlighedspsykologisk
· Neuropsykiatrisk
· FKU
· Uddannnelses- og beskæftigelsesrettet/rehabiliteringspsykologsik
· Risikovurdering

Vores tilgang

Ved henvendelse mhp. udredning visiteres opdraget, hvorefter der afgives et tilbud. Ved accept aftales tiderne til undersøgelse. Inden undersøgelsen eller ved undersøgelsens start vil der blive indhentet samtykke.

Borgeren udredes. En psykologisk undersøgelse vil almindeligvis vare ca. 4-6 timer, fordelt over 2-3 fremmøder og ofte flere psykologer. Der vil blive udleveret testskemaer, som borgeren skal udfylde imellem fremmøderne – og indimellem vil der også være behov for, at pårørende udfylder spørgeskemaer. Desuden foretages evt. interview med forældre, pårørende og professionelle for at få borgeren belyst relevant. 

Test scores og rapporten udarbejdes.

Anamnese (forhistorie) sendes ofte til godkendelse hos borgeren eller af borgeren udpegede. Ligesom interview sendes til godkendelse hos de interviewede. 

Efter sidste møde med borgeren vil der i reglen gå ca. 6-8 uger, inden den samlede udredningsrapport vil være henvender i hænde. 

Omkring fremsendelse af rapporten vil både henvender og borger blive tilbudt en tilbagemelding på undersøgelsen. 

Omkring fremsendelse af rapporten vil både henvender og borger blive tilbudt en tilbagemelding på undersøgelsen. 

Kontakt os

7 + 3 =