undervisning

undervisning

Vi tilbyder specifikt tilpasset undervisning til alle faggrupper – generaliserede oplæg eller specialopgaver – antal deltagere er ubegrænset, online eller live, ved klinikken (op til 20 deltagere) eller ude i hele landet, ligesom varighed er fleksibelt.

Hvis I har et ønske om undervisning, med er lidt usikre på form og indhold, så tag endelig kontakt til klinikken, så skræddersyr vi et tilbud specielt til jer, og har gerne inspiration til det ønskede, så udbytte er størst muligt.

Hvem

Vi underviser

· Sundheds- og socialfagligt personale
· Psykologer 
· Pædagoger
· Sagsbehandlere
· Personale ved institutioner
· Med flere

Hvilke

Temaer

· Brückner Boksen 1, Brückner Boksen 2 eller Brückner Boksen 3 – oplæg tilrettes forudgående viden og faggruppe.
· Dobbeltdiagnoser
· Udviklingshæmning
· Udviklingsforstyrrelser – ADHD og autisme
· Hjerneskadeindsats
· Pårørendearbejde 
· Personlighedsforstyrrelser
· ADHD – og kriminalitet
· Udrednings- og testundervisning 
· Risikovurderinger
· M.fl.

Hvilke

Temaer

· Brückner Boksen 1, Brückner Boksen 2 eller Brückner Boksen 3 – oplæg tilrettes forudgående viden og faggruppe.
· Dobbeltdiagnoser
· Udviklingshæmning
· Udviklingsforstyrrelser – ADHD og autisme
· Hjerneskadeindsats
· Pårørendearbejde 
· Personlighedsforstyrrelser
· ADHD – og kriminalitet
· Udrednings- og testundervisning 
· Risikovurderinger
· M.fl.

UNDERVISNINGSFORLØBET I PRAKSIS

Ved henvendelse mhp. undervisningsopgave sikrer sekretær indledningsvist de væsentligste informationer, og dernæst visiteres henvendelsen ved klinikkens ugentlige visitationsmøde. Her vurderes om vi er de rette til opgaven, og psykolog udvælges.

Der vil efterfølgende i en del tilfælde af den psykolog der skal varetage undervisningen tages kontakt til dem der har bestilt undervisning, for at sikre forløbet specifikt tilpasset bestillers behov. Vi er yderst fleksible, for at imødekomme henvenders behov og ønsker, ligesom der kan foreslås justeringer af set-up for at sikre bedre udbytte. Dernæst fremsendes tilbud og kontrakt, når det aftalte er på plads.

Der vil forud for undervisning – efter aftale om det specifikke i hver opgave for sig, fremsendes appetizer, materiale om underviser og PowerPoints i pdf-fil til omdeling, samt aftale hvad der skal bruges af undervisningsmateriale på dagen.

Ved afslutning af et undervisningsforløb vil vi sammen lave en vurdering af om ønsker for forløbet er opnået samt hvad der kan gøres bedre næste gang.

Få indblik

Brückner Boksen

Den er i daglig tale kaldet ”Boksmodellen”, og er en analysemodel, der gør det lettere at få overblik over de mest komplekse borgere – deres liv og journal, som også støtter til en samlet oversigt over, hvor der allerede findes informationer, hvor de mangler, og hvor tyngden ligger, når man skal forstå, tilgå og udrede udsatte mennesker.

Gennem Brückner Boksens indbyggede hierarki og systematik kan man tilgå de fire H’er i borgerens liv: Historien, Hjernen, Hjertet og Handlingerne.

Kapitel 1 - Historie

Starten på liv og de mest betydende områder for menneskets senere muligheder i livet 

Boksfelt 1 – Baggrund
Dispositioner, genetik, traumer, tab, overgreb, evt. seksuelle eller voldelige overgreb, ustabilitet og familiens erfaring med systemet. 

Boksfelt 2 – De første år
Graviditet, fødsel og de første tre år af menneskets liv. Fokus er på, om der er tale om normalt fungerende hjerne og sensorisk system, og om der har været optimal stimulering under relevante hensyn til barnets egenart.

Kapitel 2 - Hjernen

De genetiske og udviklingspsykologiske muligheder, en central del af ”bundkortet”

BOKS 3 – IQ
Begavelse målt ved anerkendte instrumenter og/eller vurderet på baggrund af formåen i skole, uddannelse, erhvervsliv og fritid. Vigtigt her, at have øje for skæve IQ-profilers udfordringer, særligt hvis de er stærke på det verbale område. 

BOKS 4 – Kognition
Ikke muligt at adskille IQ og kognition, men at anse IQ for harddisc og kognition som softwvare/styreprogrammer, giver pædagogisk anvendelighed, og anerkendelse af at man kan være glimrende begavet, men have svært ved at anvende sin begavelse fleksibelt og relevant. Dertil opdeling i ”kold” og ”varm” kognition, hvor ”kold” er den neuropsykologisk målbare, mens ”varm” omfatter impulsivitet, responshæmning, følelsesmæssig regulering, empatiske tænkning og moralsk dømmekraft, mentaliseringsformåen, konsekvensberegning, risikovurdering, selvvurdering, social aflæsning og timing samt evne til at ”mærke” skam og skyld.

Kapitel 3 - Hjertet

Ønsker om og evne til at danne og vedligeholde relationer, og reaktioner under pres.

BOKS 5 – Psyke
Er der vedholdenhed i borgerens liv, hvad elsker de, hvem elsker de, og hvem elsker dem? Har de tilknytningsønske og tilknytningsevne? Kan de være alene?

BOKS 6 – Psykiatri
Diagnoser, der kan medicineres – herunder reel forpinthed og ”ordentlig” psykiatri - er der tale om ”reel” psykiatri eller ”stress-psykiatri”; sidstnævnte er effekten af en kognitivt sårbar personer, der er i overkrav og på overarbejde, hvor rammernes justering i sig selv kan give mere trivsel.

Kapitel 4 - HANDLINGER

Effekten af de første tre kapitler, altså dét der for de fleste mennesker følger af en svær opvækst, tab og traumer.

BOKS 7 – Misbrug
Misbrug er defineret bredt, hvor anvendelsen af ”stoffet” giver en ”beruselse”, hvorved misbrugeren kan opretholde en hverdag uden smerter, og hvor der ikke konfronteres personlige og sociale problemer. Pas på med ordet ”selvmedicinering” og vær opmærksom på at misbrug har det med at afløse hinanden. 

BOKS 8 – Soma
Alt andet end psyke i et menneske, de kropslige ressourcer og udfordringer samt evne til regulering ligger i dette felt, sammen med fysiske udfordringer, der tærer på det psykiske overskud, herunder påvist hjerneskade. Omsorgssvigtende er ofte selvomsorgssvigtende.

BOKS 9 – Kriminalitet
Det som er gjort mod borgeren i barndommen kan de have tendens til at gøre mod andre; ”klangen” af forbrydelserne kan blive borgeren ”handlestrategi” som voksen – har de været udsat for manipulationer, fortielser og løgn, er det deres handlerepertoire. Har de været udsat for problematisk grænseløshed og seksuelle overgreb, kan der præge deres tilgang til andre og har de været udsat for voldsomheder kan de selv gribe til det. det skal ikke ses som en bortforklaring eller en undskyldning, men en med-forklaring.  

BOKS 10 – Aktuelt
De aktuelle rammer, netværk og professionel indsats. Det er her borgerens faktiske nutidige set-up skitseres. Det er her de professionelles indsats ridses op (gerne historisk) og evalueres. Megen supervision starter med spørgsmålet: ”hvad er din opgave”? Og ”hvad har virket”, ”hvem har virket”, hvor det der har været positivt i et ofte langstrakt kaotisk liv hos borgeren, bliver undersøgt nærmere, for at se om man kan lære af det.  

Kontakt os

9 + 6 =