Brückner Praksis tilbyder kurser og videreuddannelse til sundhedspersonale, psykologer og eksempelvis sagsbehandlere i den kommunale forvaltning. Kurserne er individuelt tilrettelagt og kan efter ønske målrettes konkrete behov.

Til sundhedspersonale

 • Dobbeltdiagnoser for personer, der arbejder med psykiatriske patienter
 • Hjernens opbygning, funktion og følgevirkninger efter hjerneskade
 • Arbejde med pårørende
 • Dobbeltdiagnoser for personer, der arbejder med misbrugere
 • Dobbeltdiagnoser for personer, der arbejder med hjerneskadede

Til psykologer

 • Neuropsykologisk testmetode
 • Differentialdiagnostisk testmetode
 • Personlighedspsykologisk testmetode
 • Risikovurderinger

Til sundhedspersonale

 • Den besværlige borger – hvordan er kendtegnene?
 • Den neurologiske borger – hvordan er kendtegnene?
 • Den psykiatriske borger – hvordan er kendtegnene?

Til alle

 • Den professionelle og personlige behandler
 • Psykopatibegrebet

Kurser af Louise Brückner Wiwe

”Tilknytnings- og relationsforstyrrelser og deres betydning for evne til at indgå i og udvikle sig i sociale fællesskaber”

På Efteruddannelse vedr. domfældte udviklingshæmmede

”Borgere med funktionsnedsættelse og et problematisk forbrug af rusmidler”

For VISO – gruppesag

”Grundkursus i neuropædagogik”

For Solskrænten, rehabiliteringscenter for senhjerneskadede

”Borgere med diagnoser”

For tandplejen i Randers og ”Børsterne”, tandplejespecialtilbud til hjemløse

”Kognitiv terapi ved ADHD”

For Kognitiv Center, efteruddannelse i Kognitiv AdfærdsTerapi

”Relationer i det pædagogiske arbejde med elever/kursister med kognitive vanskeligheder”

For CSV Odense

”Personlighed og personlighedsforstyrrelser”

For sagsbehandlere ved Randers Kommune