Med Seminarer.dk er der udgivet følgende otte ”læringsblokke:

”Brückner boksen”

”Hjerneskade og pårørende”
”Autismespektrumforstyrrelser”

”Tilknytningsforstyrrelser”

”Personlighedsforstyrrelser”

”Risikovurderinger”

”Redskaber til hverdagen”

”Seks neuropædagogiske principper”  

Partner til en ramt
Klinisk Neuropsykologi
Om døden
Hvad ved vi om pårørende?

Download

Neurologi og neurorehabilitering
Nervesystemets sygdomme
Håndbog til pårørende – til personer med hjerneskade

Download

Voksne med medfødte eller tidligt erhvervede hjerneskader

Download

Når samleveren bliver ramt af hjerneskade.

Download

Dobbelt, Halvt fuglenæb

Download

Kognitive funktioner hos patienter med skizofreni

Download