samtaleforløb

samtaleforløb

Vi tilbyder samtaleforløb

Hvem

Vi tilbyder samtaler

Private eller henviste -eksempelvis fra kommune/kriminalforsorgen – fra 13 år og opefter.

Hvad

Fokus kan være

Vi har særlig erfaring indenfor samtaleforløb med pårørende til hovedtraumeramte og psykisk syge samt domfældte. 

Hvad

Fokus kan være

Vi har særlig erfaring indenfor samtaleforløb med pårørende til hovedtraumeramte og psykisk syge samt domfældte. 

Vores tilgang

Ved henvendelse mhp. samtaleforløb sikrer sekretær indledningsvist de væsentligste informationer, og dernæst visiteres henvendelsen ved klinikkens ugentlige visitationsmøde. Her udpeges den rette psykolog til opgaven, og der vil efterfølgende afgives den første tid til samtale; vi tilstræber ikke alt for lang ventetid på at komme til. 

Første samtale er altid afklarende og forventningsafstemmende. Her vurderes om psykologen er den rette til opgaven, og om opgaven er en vi vurderer kan sløses ved klinikken. Der vil her kommes med et bud på forløbets varighed, som selvfølgelig kan justeres. Derudover vil vi i fællesskab klarlægge mål for samtaleforløbet.

Der vil undervejs i forløbet være mulighed for at inddrage pårørende i samtalerne

Ved afslutning af samtaleforløbet vil vi sammen lave en vurdering af/sikre os at målet er nået og at dine ønsker for forløbet er opnået.

Kontakt os

15 + 2 =