Personalet

Alle i psykologgruppen enten er, eller har været, ansat indenfor børne/unge-, social- eller voksenpsykiatrien. Der er flere, der har haft tilknytning til både almenpsykiatrien, retspsykiatrien, de psykiatriske specialklinikker og misbrugsområdet.

Desuden har vi et ”mobilt team”. Hvis der er borgere, vanskeligt mobile, der er anbragt på institutioner eller er meget ustabile i fremmøde, så kører vi gerne ud!

Vi tager ikke henvisninger fra egen læge.

Louise Brückner Wiwe
Indehaver, cand. psych. aut.
Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi

louise@bruckner.dk

Neuropsykologi, psykiatri, speciale i retspsykiatri, personlighedsforstyrrelser, revalideringspsykologi, autisme, ADHD m.m., unge

Ulla Larsen
Daglig leder, cand. psych. aut.

ulla@bruckner.dk

Ledelse, psykiatri, socialt udsatte, rusmidler, personalesupervision, konsulentydelser, psykoterapi m.m.

BarbaraRavnkilde
Psykolog, cand. psych. aut. Ph.d.

brs@bruckner.dk

Neuropsykologi, personlighedsforstyrrelser, psykiatri, speciale i depression, revalideringspsykologi, autisme, ADHD m.m.

Malene Frich Gjerløw
Psykolog, cand. psych. aut.

malene@bruckner.dk

Birgitte Krøis
Psykolog, cand. psych.

birgitte@bruckner.dk

Janne Philipsen
Psykolog, cand. psych.

janne@bruckner.dk

Line Vedel Sterndorf Psykolog
cand. psych.

line@bruckner.dk

Maria-Louise Øst
Psykolog
cand. psych.

maria-louise@bruckner.dk

Karina Grome Erikesen
Sekretær

karina@bruckner.dk

Susanne Birkebæk
Sekretær

susanne@bruckner.dk

Mette Meyer
stud. psych.

mette@bruckner.dk

Rikke Volsgaard
stud. psych.

rikke@bruckner.dk

Nanna Jensen
stud. psych.

nanna@bruckner.dk

Ring og hør nærmere på 2425 1855 eller

kontakt os her