Personalet

Alle i psykologgruppen enten er, eller har været, ansat indenfor børne/unge-, social- eller voksenpsykiatrien. Der er flere, der har haft tilknytning til både almenpsykiatrien, retspsykiatrien, de psykiatriske specialklinikker og misbrugsområdet.

Desuden har vi et ”mobilt team”. Hvis der er borgere, vanskeligt mobile, der er anbragt på institutioner eller er meget ustabile i fremmøde, så kører vi gerne ud! Derudover har vi et samarbejde/er leverandør til VISO (Socialstyrelsen).

Vi tager ikke henvisninger fra egen læge.

Louise Brückner Wiwe
Indehaver, faglig ansvarlig, cand. psych. aut.
Specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi

Neuropsykologi, psykiatri, speciale i retspsykiatri, personlighedsforstyrrelser, revalideringspsykologi, autisme, ADHD m.m., unge

Ulla Larsen
Daglig leder, cand. psych. aut.

Ledelse, psykiatri, socialt udsatte, rusmidler, personalesupervision, konsulentydelser, psykoterapi m.m.

BarbaraRavnkilde
Psykolog, cand. psych. aut. Ph.d.

Neuropsykologi, personlighedsforstyrrelser, psykiatri, speciale i depression, revalideringspsykologi, autisme, ADHD m.m.

Malene Frich Gjerløw
Faglig koordinator, psykolog, cand. psych. aut.

Birgitte Krøis
Psykolog, cand. psych.

Janne Philipsen
Psykolog, cand. psych.

Line Vedel Sterndorf Psykolog
cand. psych.

Anna Baun Kjær
Psykolog
cand. psych.

Retspsykologi, socialt udsatte, psykoterapi, misbrugsbehandling, vredeshåndtering mm.

Karina Grome Eriksen
Sekretær

Susanne Birkebæk
Sekretær

Mette Meyer
stud. psych.